Triflusulfuron metil

Post-emergence herbicid selektivan u šećernoj i stočnoj repi. Suzbija Abutilon i nekoliko drugih jednogodišnjih širokolisnih korova. Kratkog rezidualnog djelovanja. Treba ga primijeniti više puta tijekom vegetacije u kombinaciji s mineralnim uljem. Zbog proširenja spektra rabi se s pripravcima na osnovi: klopiralida, kloridazona, metamitrona, lenacila, etofumesata, fenmedifama i desmedifama. Dozu prilagoditi vrsti, broju i stadiju razvoja korova. Već 3 sata nakon prskanja pripravak je u cijelosti u biljci i nema mogućnosti ispiranja padalinama. U tlu se brzo razgradi te nema utjecaja na sjetvu ozimih žitarica kao ni bilo koje proljetne kulture. LD50 iznad 5000. S. O. = III. Karenca – OVP.