Triflusulfuron

herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi nakon nicanja repe i korova

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj 731 CAS broj 126535-15-7

Stupanje na snagu 13.12.1998

Prestanak uvrštenja 31.12.2013