Triflusulfuron

herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi nakon nicanja repe i korova

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Safari WG 50,00%
(Triflusulfuron)
Du Pont /
AgroChem Maks
Safir WG 50,00%
(Triflusulfuron)
Stockton d.o.o. /
Stockton d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj 731 CAS broj 126535-15-7

Stupanje na snagu 13.12.1998

Prestanak uvrštenja 31.12.2013