Tribenuron

U spektru ima jednogodišnje i manji broj višegodišnjih širokolisnih korova.Kratke perzistentnosti i ne ograničava plodosmjenu niti nakon proljetne primjene. Može se rabiti i u kraškim područjima. Proizvođač preporučuje kombinaciju: Granstar 15 - 20 g. + Starane 250 EC 0,3 - 0,5 l/ha sve do pojave drugog koljenca u pšenici. Već 1 sat nakon prskanja cjelokupna količina pripravka je u biljci i nema mogućnosti ispiranja padalinama LD50 5000. S. O. = III. Karenca - suncokret 80 dana, ostalo OVP. Nakon primjene Express 50 SX mogu se sijati ozime žitarice slijedeće godine u jesen, a kukuruz slijedeće godine u proljeće.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 106040-48-6 (tribenuron) CIPAC br. 546 2005/54/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil)karbamoilsulfamoil] benzojeva kislina

Čistoća 950 g/kg (izražen kao tribenuronmetil)

Stupanje na snagu 01.03.2006

Prestanak uvrštenja 28.02.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za tribenuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 15. veljače 2005. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj skupini, višim vodenim biljkama i podzemnim vodama u osjetljivim područjima. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.