Triasulfuron

Rabi se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u žitaricama. Dobro se usvaja preko lista i korijena. Prisutan i u kombiniranim pripravcima. Do usvajanja u biljku potrebno do 6 sati od tretiranja bez oborina. U slučaju propadanja usjeva, potrebno je obaviti duboko oranje nakon čega se može obaviti sjetva jarih žitarica ili kukuruza. Iste godine, nakon žetve dozvoljena sjetva: ozime uljane repice, pšenica, ječam, a u proljeće, iduće godine: kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir, grašak, grah, bob, lan i žitarice (odnosi se na pripravk Tena). LD50 > 5000 . Karenca – OVP -u pšenici, ječmu, zobi, raži i pšenoraži za zrno; 14 dana za pšenicu, ječam, zob, raž i pšenoraž za silažu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 82097-50-5 CIPAC br. 480 2000/80/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-[2-(2-kloroetoksi)-fenilsulfonil]- 3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

Čistoća 940 g/kg

Stupanje na snagu 01.08.2001

Prestanak uvrštenja 31.07.2011

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Pri odlučivanju u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja , potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda,
  • obratiti posebnu pozornost na utjecaj na vodene organizme te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Završno izvješće o ponovnoj ocjeni Stalnog odbora za biljno zdravstvo od 13. srpnja 2000.