Triadimenol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Metabolit triadimefona sa sličnim spektrom. LD50 700-1500. S.O. = III. Dozvoljena najviše dva do tri tretiranja. Karenca:35 dana stolne sorte vinove loze, 42 dana vinske sorte vinove loze, 42 - pšenica i ječam.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 55219-65-3 CIPAC br. 398 2008/125/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4--triazol-1-il)butan-2-ol

Čistoća ≥ 920 g/kg izomer A (1RS,2SR), izomer B (1RS,2RS) Diastereomer A, RS + SR, raspon: 70 do 85 %

Stupanje na snagu 01.09.2009

Prestanak uvrštenja 31.08.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za triadimenol, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 28. listopada 2008. godine. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:
– prisutnost N-metilpirolidona u sredstvima vezano uz izloženost primjenitelja, radnika i drugih nazočnih osoba,
– zaštitu ptica i sisavaca. Vezano uz navedene rizike, prema potrebi se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.
Potrebno je zatražiti podnošenje:
– dodatnih informacija o specifi kaciji,
– informacija koje omogućuju daljnju procjenu rizika za ptice i sisavce,
– informacija koje omogućuju procjenu rizika poremećaja endokrinog sustava kod riba,
Mora se osigurati da podnositelj zahtjeva na čiji je zahtjev triadimenol uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostavi takve studije Komisiji najkasnije do 31. kolovoza 2011. godine.* Potrebno je osigurati da podnositelj zahtjeva Komisiji podnese dodatne studije koje upućuju na moguća svojstva triadimenola koja uzrokuju poremećaje endokrinog sustava i to u roku od dvije godine nakon usvajanja OECD Smjernica za testiranje endokrinih poremećaja ili smjernice dogovorene u EU.