Tifensulfuron

Post em. pripravak za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu od 2 - 5 lista i soji od 1-3 troliske. Optimalno vrijeme za suzbijanje je kada su korovi u stadiju od 2-4 lista. Vrlo se brzo usvaja u biljku listom i korjenom i zaustavlja rast iste već nekoliko sati nakon primjene. U soji ga rabite odvojeno, ne u kombinaciji s herbicidima za suzbijanje uskolisnih korova. Izbjegavati uporabu ukoliko su korišteni zemljišni organo fosforni insekticidi. U nekim zemljama se rabi i u zasnovanoj lucerni (minimalno 2 g.) u vrijeme mirovanja vegetacije u dozi od 15-20 g/ha. Do konačnog odumiranja korova dolazi nakon četiri tjedna. LD50 5000. S.O. = III. Karenca - OVP.

Dopuštena maloprodaja i uporaba (Harmony 75 DF) do 1.7.2013.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 79277-27-3 CIPAC br. 452 2001/99/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metil 3-(4-metoksi-6-metil- 1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil) tiofen-2-karboksilat

Čistoća 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.07.2002

Prestanak uvrštenja 30.06.2012

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za tifensulfuron-metil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za biljno zdravstvo na dan 29. lipnja 2001. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenog bilja i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.