Tiakloprid

Ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu. Visoko učinkovit na niskim i visokim temperaturama. Vrlo brzo ulazi u tkivo biljke. Djeluje kontaktno i želučano. Nije opasan za oprašivaće te se može primijeniti i u cvatnji. Suzbija lisne uši na voćkama, rajčici, paprici, krastavcima, lubenicama, ružama, jabučnu osicu, neke minere, krumpirovu zlaticu i t.d. LD50 444. S.O. = III. K - 3 krastavac, lubenica; 4 rajčica, Cucurbitaceae; 7 paprika; 14 koštićave i jezgričave voćke, krumpir i masline; 21 breskve i 28 mandarine.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 111988-49-9 CIPAC br. 631 2004/99/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (Z)-N-{3-[(6-klor-3-piridinil) metil]-1,3-tiazolan-2-iliden} cijanamid

Čistoća ≥ 975 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2005

Prestanak uvrštenja 31.12.2014

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao insekticid Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za tiakloprid, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 29. lipnja 2004.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama,
  • obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje na osjetljivim područjima i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.