Tetrakonazol

Sistemični fungicid. LD50 1150. Karenca: 35 dana vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 112281-77-3 CIPAC br. 726 2009/82/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-2-(2,4-diklorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil1,1,2,2-tetrafl uoretil eter

Čistoća ≥ 950 g/kg (racemična smjesa) Nečistoća toluen: najviše do 13 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2010

Prestanak uvrštenja 31.12.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid u kulturama u polju kada se primjenjuje do najviše 0,100 kg/ha svake treće godine na istoj površini. Nije dopuštena primjena na jabukama i grožđu.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za tetrakonazol, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 26. veljače 2009. godine.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • zaštitu vodenih organizama i bilja koji ne pripada ciljanoj skupini; vezano uz navedene rizike, prema potrebi se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Potrebno je zatražiti:

  • podnošenje dodatnih informacija o poboljšanoj procjeni rizika za potrošače,
  • dodatne informacije o specifi kaciji povezane uz ekotoksikologiju,
  • dodatne informacije o ponašanju mogućih metabolita u svim relevantnim dijelovima okoliša,
  • poboljšanu procjenu rizika od takvih metabolita za ptice, sisavce, vodene organizme i člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini,
  • dodatne informacije o mogućim učincima remećenja endokrinog sustava kod ptica, sisavaca i riba.

Potrebno je osigurati da podnositelj zahtjeva podnese Komisiji takve informacije do 31. prosinca 2011. godine*.