Terbutilazin

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Rabi se u suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva poslije sjetve, a prije nicanja, ranom postu i u nasadima voćaka i vinove loze starijim od 2 godine u proljeće u suzbijanju sjemenskih korova. U tlu je manje ispirljiv od atrazina i služi kao alternativa u izboru zemljišnih pripravaka u kukuruzu. Mehanizam djelovanja i ciljana mjesta djelovanja istovjetna atrazinu. U ranom postu (do 2 - 3 lista kukuruza) učinkovitost poboljšava dodatak 1-2 l./ha bijelog ulja. Nakon berbe kukuruza ne smije se sijati uljana repica, lucerna i djetelina. LD50 2100. S.O. = III. Karenca – OVP za kukuruz za zrno i suncokret. Silažni kukuruz smije se žetinajranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 5915-41-3 CIPAC br.: 234

Kemijski naziv prema IUPAC-u N2-terc-butil-6-klor-N4-etil-1,3,5-triazin-2,4-diamin