Teflubenzuron

Inhibitor hitinaze, rezidualnog i kontaktnog djelovanja. Primjenjuje se za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice, kruškine buhe, karpokapse i lisnih minera, grozdovih moljaca te gusjenica u šumama. LD50 5000. S.O. = III. K - 14 krumpir; 28 jezgričave voćke, vinova loza.