Spiroksamin

Spiroksamin ometa biosintezu ergosterola na četiri potpuno različita mjesta u odnosu na triazole. Koristi se za suzbijanje: pepelnice, hrđe na pšenici i ječmu, sive pjegavosti lista ječma, pepelnice na vinovoj lozi. Kombinacija ima širi spektar: Septoria na listu i klasu, smanjuje zarazu Fusarium spp. na klasu. LD50 595. S.O. = III. Karenca: 42 dana za pšenicu, ječam i vinovu lozu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 1181134-30-8 CIPAC br. 572 2007/21/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (8-terc-butil-1,4-dioksaspiro[4.5] dekan-2- ilmetil)-etil-propilamin

Čistoća 940 g/kg (diastereomeri A i B zajedno)

Stupanje na snagu 01.09.1999

Prestanak uvrštenja 31.12.2011

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid. Pri odlučivanju u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju odgovarajuće mjere zaštite, i
  • obratiti posebnu pozornost na utjecaj na vodene organizme te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Završno izvješće o ponovnoj ocjeni Stalnog odbora za biljno zdravstvo od 12. svibnja 1999.