Spirodiklofen

Sistemični aficid. Ima dozvolu za suzbijanje crvenog voćnog pauka na voću i vinovoj lozi. Posebice se preporuča u slučaju pojave rezistentnosti. Prikladan u integriranoj zaštiti bilja . S.O = III. LD50 5820. Karenca: 42 dana jabuke, kruške i agrumi; 49 dana vinova loza.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Envidor SC 240 SC Spirodiklofen Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o. Agromais

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 148477-71-8 CIPAC br.: 737

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-(2,4-diklorfenil)-2-okso-1oksaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirat