S –metolaklor

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta klijanaca uskolisnih i manjeg broja jednogodišnjih širokolisnih korova. Ima sve odlike zemljišnih pripravaka. U tlu “radi”približno mjesec dana budući mu je poluvrijeme razgradnje od 15-25 dana. Najčešće se rabi kao zemljišni graminicid poslije sjetve, a prije nicanja i u kombinacijama s drugim d.t. Nije učinkovit u postu. Na lakšim i humusom siromašnijim tlima rabe se niže doze. Razgradnja se odvija uz pomoć svjetlosti kada je primjenjen na površinu tla ili mikro organizmima kada je inkorporiran u tlo. Nije sklon ispiranju u dublje slojeve tla ili prekomjernom hlapljenju. Točan mehanizam djelovanja ove djelatne tvari nije u potpunosti jasan. Zna se da inhibira sintezu: masnih kiselina, lipida, proteina, giberelina i antocijana. U biljku ulazi koleoptilom (u trava) i hipokotilom (u širokolisnih vrsta). U slučaju propadanja usjeva ili ranije žetve, sjetva žitarica moguća tek 4 mjeseca od tretiranja. U pravilu ne ostaje u tlu dugo i ne šteti kulturama u plodosmjeni LD50 2780. S.O. = III. Karenca - 70 dana kukuruz, OVP soja, suncokret i šećerna repa. K- OVNP za bob, grah, grašak, mrkvu, slanutak, leću, lan (za vlakno i ulje), tikvice, običnu tikvu, veliku bundevu, kim, korijandar, celer, češnjak, luk (iz lukovice), vučiku (Lupinus) i hmelj.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 87392-12- 9 (S-izomer) 178961-20-1 (R-izomer) CIPAC br. 607 2005/3/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Smjesa izomera: (αRS,1 S)-2-klor-N-(6-etil-otolil)- N-(2-metoksi-1-metiletil) acetamid (80-100 %) i (αRS, 1 R)-2-klor-N-(6-etil-otolil)-N-(2-metoksi-1-metiletil) acetamid (20-0 %)

Čistoća ≥ 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.04.2005

Prestanak uvrštenja 31.03.2015

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za (S)-metolaklor, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 8. listopada 2004. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda aktivnom tvari i njezinim metabolitima CGA 51202 i CGA 354743 ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenog bilja.

Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.