Prosulfuron

Kukuruz u vrijeme prskanja ne smije imati više od 5 listova, a korovi ne više od 4. Namijenjeni za suzbijanje najvažnijih jednogodišnjih širokolisnih korova.Izbjegavati uporabu ukoliko su korišteni zemljišni organo fosforni insekticidi. Izvan skupine otrova. Karenca –21 dan za silažni kukuruz, 56 dana za kukuruz za zrno.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 94125-34-5 CIPAC br. 579 2002/48/EC 2009/685/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u l-(4-metoksi-6-metil-l,3,5- triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropil)-fenilsulfonil]-urea

Čistoća 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.07.2002

Prestanak uvrštenja 30.06.2012

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za prosulfuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 26. veljače 2002. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • pažljivo razmotriti rizik za vodeno bilje ako se aktivna tvar primjenjuje uz površinske vode. Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzmenih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima. Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.