Prosulfokarb

Prosulfokarb je izrazito zemljišni herbicidni pripravak registriran za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova pšenici. Usvaja se podzemnim organima (korijen) ali i listom. Rabi se u ranom postu pa sve do konca busanja. Optimalno vrijeme za suzbijanje korova je kada su u stadiju 1-3 lista kada se radi o uskolisnim ili stadiju kotiledona kod širokolisnih korova. Sjetva treba biti kvalitetno obavljena (na 1,5-2,5 cm dubine), bez vidljivog sjemena na površini. U nas dozvoljen samo u pšenici. U svijetu se rabi i u: ječmu, raži, pšeno - raži, krumpiru, luku, grahu. LD50 1958 za ženke i 1820 za mužjake . S.O. = III. Karenca – OVP.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Filon 80 EC EC Prosulfokarb Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 52888-80-9 CIPAC br.: 539 2007/76/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u S-benzil (dipropil)tiokarbamat

Čistoća 970 g/kg

Stupanje na snagu 01.11.2008

Prestanak uvrštenja 31.10.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za prosulfokarb, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 9. listopada 2007.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja te osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • zaštitu vodenih organizama te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,
  • zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj skupini te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja.