Propizamid

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta korijena širokolisnih ili čvora busanja travnih korova. Učinkovit u suzbijanju viline kose - Cuscuta spp. Zemljišni herbicid za čiju učinkovitost je neophodan veći sadržaj vlage u tlu i niže temperature. Visoko selektivan za lucernu, neovisno o njenoj starosti i tipu tla. Ne učinkovit na korove iz fam.: Compositae, Cruciferae, Leguminosae i Liliacea. Usvaja se većinom preko korijena. Inhibira diobu stanica. LD50 8300. S.O. = III. U slučaju propadanja usjeva odmah se može sijati soja ili suncokret, nakon 2 mjeseca mogu se sijati: jagode, kukuruz, sirak, kupusnjače; nakon 4 mjeseca: luk, krumpir, lan, patliđan, paprika, špinat, cikla, rajčica i šećerna repa; nakon 6 mjeseci mogu se sijati: žitarice i krmne trave. (Kerb 50 W za suzbijanje jednogodišnjih i viešgodišnih širokolisnih korova te smanjuje zarazu zakorovljenosti višegodinjim travnim korovima.) Karenca – 30 zelena salata, radič i endivija. OVP – ozima uljana repica, šećerna repa, rabarbara, cikorija, ogrozd, ribiz, jagoda,šljiva, višnja, trešnja i vinovoj lozi (stolne i vinske sorte).

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Kerb 50 W WP Propizamid Dow AgroSciences /
AgroChem Maks AGROPROAGRO

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 23950-58-5 CIPAC br. 315 2003/39/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3,5-diklor-N-(1,1-dimetilprop-2-inil)benzamid

Čistoća 920 g/kg

Stupanje na snagu 01.04.2004

Prestanak uvrštenja 31.03.2014

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za propizamid, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 26. veljače 2003.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu primjenitelja i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica i divljih sisavaca, posebice ako se aktivna tvar primjenjuje u vrijeme njihovog razmnožavanja.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.