Proheksadion

LD50 > 5000. S.O. = III. Rabi se za skračivanje mladica kada iste dosegnu duljinu od 5 - 10 cm. Dozacija ovisi o bujnosti vegetacje pa treba slijediti uputstva o primjeni. Nesmije se prekoračiti ukupna doza. Karenca: 55 dana.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Regalis WG Proheksadion + BASF /
BASF
Regalis Plus WG Proheksadion BASF /
BASF

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 127277-53-6 CIPAC br. 567 2007/21/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Kalcijev 3,5-diokso-4-propionilcikloheksan karboksilat

Čistoća 890 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2000

Prestanak uvrštenja 31.12.2011

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao regulator rasta. Završno izvješće o ponovnoj ocjeni Stalnoga odbora za biljno zdravstvo od 16. lipnja 2000.