Procimidon

Botriticid sa izraženom sistemičnošću u zeljastih biljaka. Dozvolu ima za suzbijanje sive plijesni na vinovoj lozi, jagodi i rajčici te za moniliju na koštičavom voću. LD50 6800 (mužjaci) i 7700 (ženke). S.O. = III. Karenca: 7 dana jagode; 21 rajčica; 28 vinova loza; OVP koštićavo voće, suncokret, uljana repica; 35 dana salata (polje i zaštićeni prostor.

Rješenje za Sumilex 50 Fl vrijedilo (do 1.6.2010). Rok za potrošnju zaliha 1.12.2012.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 32809-16-8 CIPAC br. 383

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-(3,5-diklorfenil)-1,2-dimetilciklopropan-1,2-dikarboksimid