Piriofenon

Popis ostalih sredstava za zaštitu bilja registriranih za uporabu u RH.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Kusabi SC Piriofenon ISK Biosciences /
Orchem d.o.o. Vita Market

Identifikacijske oznake (brojevi) 688046-61-9

Kemijski naziv prema IUPAC-u 827

Stupanje na snagu 01.02.2014

Prestanak uvrštenja 31.01.2024

Posebne odredbe

Više informacija na: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=2135