Pirimifos metil

Kontaktni, želučani i volatilni insekticid, izraženog brzog i fumigantnog djelovanja. Koristi se protiv štitastih i lisnih ušiju, tripsa, lisnih buha, voćne mušice i nekih drugih štetnika. Djeluje i na grinje. Učinkovit i na štetnike u skladištima. LD50 oko 2000. S.O.= III. Karenca - 7 dana rajčica, krastavci, paprika( u polju i stakleniku); 14 – dana voće, ostalo povrće, krumpir, duhan; 28 – dana strne žitarice, šećerna repa i agrumi; 42 uljana repica; 63 dana uskladištena pšenica i kukuruz; 48 sati ne unositi hranu u tretirani objekt.

Za dezinsekciju žitarica: za tretiranje uskladištenih proizvoda u silosima i podnim skladištima za vrijeme transportiranja na transporteru. K- 63 dana uskladištena pšenica i kukuruz; 48 sati ne unositi hranu u tretirani objekt. Ne djeluje na Rizopertu. T - 4 žitarice, 2 proizvodi.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br: 29232-93-7 CIPAC br.: 239 2007/52/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u O-(2-dietilamino-6-metilpirimidin- 4-il) O,O-dimetil tiofosfat

Čistoća > 880 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2007

Prestanak uvrštenja 30.09.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid za skladištenje poslije berbe.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju pirimifos- metil za druge uporabe osim primjene pomoću automatiziranih sustava u praznim skladištima žitarica, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za pirimifos-metil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 16. ožujka 2007.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • na sigurnost primjenitelja. Uvjeti uporabe moraju propisivati primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava uključujući sredstva za zaštitu dišnog sustava i mjere za smanjenje rizika izloženosti,
  • izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu izloženosti primjenitelja. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev pirimifos-metil uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.