Piretrin

Ima visoku početnu toksičnost, ali kratko djelovanje. Najviše se koristi u komunalnoj higijeni i sredstvima opće uporabe. Suzbija štitastog moljca, resičare i neke druge štetnike ukrasnog bilja. Suzbija duhanara i leteće kukce u skladištima. LD50 1036. S.O. = III (iznad 3 %).

PBO = piperonil butoksid

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: (A) i (B): Piretrini: 8003-34-7 Ekstrakt A: ekstrakti buhača (Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7) piretrin 1: CAS 121-21-1 piretrin 2: CAS 121-29-9 cinerin 1: CAS 25402-06-6 cinerin 2: CAS 121-20-0 žasmolin 1: CAS 4466-14-2 žasmol

Kemijski naziv prema IUPAC-u Piretrini su složena smjesa kemijskih tvari.

Čistoća Ekstrakt A: ≥ 500 g/kg piretrina Ekstrakt B: ≥ 480 g/kg piretrina

Stupanje na snagu 01.09.2009

Prestanak uvrštenja 31.08.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za piretrine (SANCO/2627/2008), a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja. Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.