Pimetrozin

Pimetrozin je sistemični insekticid, izuzetno selektivan za ostalu korisnu faunu. Insekticid s izraženim antifiding učinkom. Letalni učinak je rezultat prestanka uzimanja hrane, a ne djelatne tvari. Nakon prskanja nesmije pasti kiša barem 2 sata. Do ugibanja štetnika dolazi već nakon 2 - 4 sata od tretiranja. Karenca: 3 dana krastavci, 7 dana krumpir, salata glavatica, crveni kupus, bijeli kupus, kelj; 21 dan hmelj.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Chess 50 WG WG Pimetrozin Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.