Pendimetalin

Dinitroanilini su herbicidi širokog spektra učinkovitosti na jednogodišnje dikotiledone korove. Rabe pre emergence. Sve djelatne tvari ove grupe su sjajno žute boje zahvaljujući nitro (- NO2) grupama na fenilnom prstenu te ih često nazivaju i « žutim » spojevima. Cijela grupa je otkrivena i razvijena zahvaljujući radu na razvoju sinteze boja. Lipofilni i gotovo ne topljivi u vodi te predstavljaju neznatnu opasnost od kontaminacije voda. Brzo se razgrađuju na suncu.Herbicidni učinak nastaje uslijed njihovog vezanja na tubulin. Ovim se inhibira proces polimerizacije i stvaranja mikrotubula vitalne strukture stanice. Sadržaj djelatne tvari se smanji za 50% za 90 dana. Djelatna tvar zaustavlja diobu stanica snažnim djelovanjem mikrotubule što u konačnici izaziva zaustavljanje rasta korijena širokolisnih ili čvora busanja travnih korova. Pendimetalin je selektivni zemljišni pripravak za suzbijanje manjeg broja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vrijeme njihovog nicanja ili ranog posta. Ne primjenjivati na tlima s manje od 1,5 % humusa. Zbog uskog spektra u kombinacijama s drugim d.t. Selektivan u velikom broju kultura. U proizvodnim programima u zaštiti: graška, graha i graha mahunara, kupusnjača iz prijesadnica i mrkve i peršina. Nakon primjene u krumpiru i povrću 12 mjeseci se ne smiju sijati: repa, cikla, špint, stočna repa a dozvoljena je sjetva: kupusa, luka, salate, rajčice, mrkve, soje i kukuruza. Grašak, grahorica i ječam smiju se sijati 3 mjeseca od primjene pendimetalina na istoj površini. LD50 3189. S.O. = III. Karenca – 42 rajčica; 63 kukuruz za silažu, luk, krumpir, paprika i kupus, OVP ostalo.