Pencikuron

U insekticidno - fungicidnom pripravku u početku štiti sjemenske gomolje i mlade klice od gljivice Rhizoctonia solani uzročnika bijele noge krumpira. LD50 > 5000 . S.O. = III. Karenca: OVP u krumpiru (42 dana).

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 66063-05-6 CIPAC br.: 402

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4-klorbenzil)-1-ciklopentil-3-fenilurea