Parafinsko ulje

Parafinsko ulje= arkacid i insekticid

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br: 8042-47-5