Mezotrion

Djelatna tvar identična molekuli leptospermona, tvari izoliranoj iz ukrasne biljke Callistemon citrinus. U biljci vrlo brzo kola u oba smjera. Nakon primjene na listovima se može pojaviti bličing, prolaznog karaktera i bez utjecaja na dalji razvoj i prirod kukuruza. Nakon primjene ne smiju se 18 mjeeci: šećerna i stočna repa, špinat, grah i grašak. Sjetva soje može se obaviti 12 mjeseci nakon primjene ovog pripravka. Na jesen iste godine smiju se sijati: pšenica, pšeno raž i ozimi ječam, a dublje preoravanje potrebno je obaviti prije sjetve uljane repice, lucerne ili djeteline. Učinkovit u suzbijanju širokolisnih i malog broja uskolisnih korova. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova treba koristiti neki od pre-em. graminicida. Kod primjene u postu obavezno dodati okvašivač. Nakon 3 lista kukuruza može se kombinirati s nikosulfuronom ili rimsulfuronom. Za 14 dana dolazi do ugibanja tretiranih biljaka, a rast i razvoj korova nastupa odmah nakon prskanja. Omjer usvajanje listom i korijenom je 80:20 %. LD50 > 5000. Karenca - 28 dana za silažni i OVP kukuruz za zrno.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 104206-8 CIPAC br. 625 2003/68/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-(4-mesil2-nitrobenzoil)cikloheksan1,3-dion

Čistoća 920 g/kg proizvodna nečistoća 1-cijano-6- (metilsulfonil)-7-nitro-9Hksanten-9-on je toksikološki zn

Stupanje na snagu 01.10.2003

Prestanak uvrštenja 30.09.2013

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za mezotrion, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 15. travnja 2003.