Metribuzin

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni pripravak za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Usvaja se korijenom (pre em) i listom (post em.). U krumpiru se primjenjuje nakon sadnje i formiranja humaka ili tijekom vegetacije.Ne u rajčici iz sjemena, glede fitotoksičnosti. U lucerni u vrijeme mirovanja ili prije kretanja vegetacije. Doze prilagoditi sadržaju humusa u tlu. U sušnom periodu učinkovitost znatno manja. Niže doze rabe se na srednje teškim a veće na teškim, humusom bogatijim tlima. Nakon primjene pripravaka na bazi metribuzina tek nakon 4 mjeseca dozvoljena je sjetva: lucerne, šparoga, ječma, pšenice, kukuruza, krmnih trava, soje i rajčice; nakon 8 mjeseci: graška, leće i lisnatog povrća; nakon 18 mjeseci šećerne repe, luka i korjenastih kultura i nakon 12 mjeseci sve ostale kulture. LD50 2200. S.O. = III. Post emergence primjena nije dozvoljena za sortu Jaerla i druge izrazito rane sorte krumpira. Karenca – 42 dana krumpir i rajčica; OVP -u soji, lucerni i šparogi, 28 dana mrkva i pastrnjak.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 21087-64-9 CIPAC br.: 283 2007/25/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio- 1,2,4-triazin-5(4H)-on

Čistoća ≥ 910 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2007

Prestanak uvrštenja 30.09.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju metribuzin za druge uporabe osim kao selektivnog post-emergence herbicida u krumpiru (primjena poslije nicanja), potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za metribuzin, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 24. studenog 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu algi, vodenog bilja, bilja izvan tretiranog područja koje ne pripada ciljanoj skupini i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika;
  • obratiti posebnu pozornost na sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih podataka koji potvrđuju procjenu rizika za podzemne vode. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev metribuzin uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.