Metrafenon

Preventivnog i kurativnog djelovanja. Rabi se u stadijima razvoja BBCH (15 - 81) u intervalima od 10 - 14 dana.