Metrafenon

Preventivnog i kurativnog djelovanja. Rabi se u stadijima razvoja BBCH (15 - 81) u intervalima od 10 - 14 dana.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Vivando SC 50,00%
(Metrafenon)
BASF /
BASF
Systhane 12 E EC 12,50%
(Miklobutanil) 5,00%
(Metrafenon)
Dow AgroSciences /
AgroChem Maks