Metosulam

Selektivni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama. Očekuje se registracija i u kukuruzu. Koristi se kada korovi imaju od 2 - 8 listova a žitarice se nalaze u fazi početak busanja do pojave drugog koljenca. Ima i rezidualno djelovanje preko tla oko 4 - 6 tjedana od primjene. Dozvoljena primjena samo jedanputa na istoj površini u godini. Kao postrni usjev smije se sijati kukuruz. U jesen ne ograničava plodosmjenu. U slučaju propadanja usjeva mogu se sijati žitarice ili kukuruz (vrijedi za pripravak Sansac). LD50 5000. S.O. = III. Karenca - OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 139528-85-1 CIPAC br.: 707

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2’,6’-diklor5,7-dimetoksi3’-metil[1,2,4]triazolo[1,5a]pirimidin-2-sulfonanilid