Metiram

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Kontaktni fungicid širokog spektra djelovanja protiv bolesti vinove loze, voća, povrća, suncokreta i ukrasnog bilja. Na suncokretu dva a rajčici tri puta tijekom vegetacije. LD50 > 10.000. S.O. = III. Karenca – 14 dana krumpir i rajčica; 21 dan stolne sorte, jabučasto voće; 42dana vinske sorte vinove loze; OVP suncokret.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 9006-42-2 CIPAC br. 478 2005/72/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Cink amonijat etilenbis (ditiokarbamat) — poli[etilenbis(tiuramdisulfi d)]

Čistoća ≥ 840 g/kg Proizvodna nečistoća etilentiourea je toksikološki značajna i ne smije prelaziti 0,5 % k

Stupanje na snagu 01.07.2006

Prestanak uvrštenja 30.06.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za metiram, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 03. lipnja 2005.
Potrebno je obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.
Potrebno je obratiti posebnu pozornost na ostatke u hrani i ocjenjivanju izloženosti potrošača putem hrane.
Potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica, sisavaca, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini i osigurati da uvjeti za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika. Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za ptice i sisavce.
Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev metiram uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.