Metaldehid

LD50 380. S.O = III. Na istoj površini smije se koristiti najviše 2 puta godišnje. Karenca:14 dana za plodovito povrće, 21 dan za lisnato, mahunasto i korjenasto povrće te nasade, OVP u ratarskim usjevima. Na tretiranu površinu ne puštati perad 7 dana.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 108-62-3 CIPAC br.: 62

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metaldehid