Meptildinokap

Suzbija pepelnicu vinove loze. S.0.- III . Karenca: 42 dana vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 39300-45-3 (za smjesu izomera) CIPAC br. 98

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2,6-dinitro-4-oktilfenil krotonati i 2,4-dinitro-6-oktilfenil krotonati u kojem je oktil smjesa 1-metilheptil, 1-etilheksil i 1-propilpentil grupe