Kvinoksifen

Erizificid s izraženim preventivnim djelovanjem, sporog sistemičnog djelovanja. Djeluju kao inhibitori disanja mitohondrijima. Djeluje i parama. Ne pokazuje unakrsnu rezistentnost s drugim skupinama fungicida. Primjenjuje se od kraja cvatnje do zatvaranja grozdova. Ne ići višim dozama od maksimalno dozvoljenih. LD50 2000. S.O. = III. T - 0,5.