Kvinmerak

Derivat kvinoleinske kiseline i kvinkloraka (1988). Dobro poznata djelatna tvar iz BASF nastala 1991 g. U spektru ima manji broj širokolisnih korova. Rabi se kao složeni pripravak ili u kombinacijama. Usvaja se korijenom ali, sekundarno i listom. Rabi se u šećenoj repi u pre i post-u. LD50 5000.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Rebell SC Kloridazon + Kvinmerak BASF /
BASF