Klotianidin

Najperzistentniji sistemični neonikotionid.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 210880-92-5 CIPAC br. 738 2006/41/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (E)-1-(2-klor-1,3-tiazol-5-ilmetil)- 3-metil-2-nitrogvanidin

Čistoća ≥ 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.08.2006

Prestanak uvrštenja 31.07.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za klotianidin, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 27. siječnja 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • obratiti posebnu pozornost na rizik za ptice koje se pretežno hrane sjemenkama (granivore) i sisavce kada se klotianidin koristi za tretiranje sjemena.

Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.