Klopiralid

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. Pripravak namijenjen suzbijanju važnih širokolisnih korova tijekom vegetacije. Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kada su u stadiju od 2-6 listova. Najčešće u kombinaciji s drugim pripravcima (š. repa, kukuruz) ili drugim d. t. (pšenica). Kukuruz u vrijeme prskanja treba biti u stadiju 2 - 5 listova, a pšenice i ječma od sredine busanja do konca vlatanja. U šećernoj repi se primjenjuje od kotiledona do pred sklapanje redova (2 - 3 x). U uljanoj repici se primjenjuje od 2 prava lista do pojave rozete. U programu Herbosa za zaštitu kupusnjača (iz sjemena od 2 - 6 listova i prijesadnica u rozeti) i luka (iz sjemena 3 - 4 lista i lučica 2 - 4 lista). U plodosmjeni ne sijati: lucernu, salatu, grašak i mrkvu 16mjeseci od primjene u polju. Iste su visoko osjetljivosti na ostatke u tlu. Ne rabiti slamu za proizvodnju komposta za povrtnice. Nakon primjene 2 - 3 tjedna ne ulaziti u okopavanja ili kultivacije. LD50 4300. S.O. = III. Tek šest sati nakon prskanja u cijelosti je u biljci i nema opasnosti od ispiranja škropiva. Karenca – 70 dana merkantilni kukuruz, ostalo OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 1702-17-6 CIPAC br. 455 2006/64/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3,6-diklorpiridin-2- karboksilna kislina

Čistoća ≥ 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.05.2007

Prestanak uvrštenja 30.04.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstva za zaštitu bilja koje sadržava klopiralid za druge uporabe osim za primjenu u proljeće, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za klopiralid, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 4. travnja 2006. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj skupini i podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sustavnog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće onečišćenje podzemnih voda. Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju rezultate istraživanja metabolizma kod životinja. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev klopiralid uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.