Klomazon

Djelatna tvar izaziva inhibiciju više sličnih enzima (HPPD), odgovornih za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koja ima zaštitnu ulogu molekula klorofila se vrlo brzo razgradi te su novi listovi bijele ili svijetlo žute boje. Zanošenjem ili parama može izazvati na listovima prolazno bijeljenje ili žućenje susjednih kultura. Zemljišni pripravak za suzbijanje uskolisnih i nekih širokolisnih korova (i Cirsium spp.). Primjena poslije sjetve ili sadnje a prije nicanja ili prije sjetve ili sadnje uz inkorporaciju. Usvaja se korijenom i premješta ksilemom k vrhu biljke i difuzijom dospijeva u listove. Ne pokazuje sposobnost kretanja u suprotnom smjeru ili iz lista u list. Radi proširenja spektra koristi se u kombinaciji s drugim d.t.. Perzistentan – voditi računa o plodosmjeni! Sadržaj djelatne tvari se smanji za 50 % u roku 83 dana od primjene. Nakon 9 mjeseci od primjene dozvoljena sjetva: kukuruza, graha, graška i sadnja rajčice; nakon 16 mjeseci: zobi, prosa, lucerne i rajčice iz sjemena; nakon 18 mjeseci: šećerne i stočne repe. Nakon12 mjeseci dozvoljena sjetva svih ostalih usjeva. S.O. = III. LD50 1369. Karenca – 91 dan krumpir, ostalo OVP. Tretirati samo površine udaljene najmanje 50 metara od nasada voćaka. Učinkovit na samonikli suncokret ali ne i na: Anthemis spp.i Matricaria spp.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 81777-89-1 CIPAC br.: 509 2007/76/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-(2-klorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oksazolidin-3-on

Čistoća 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.11.2008

Prestanak uvrštenja 31.10.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za klomazon, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 9. listopada 2007.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja te osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj skupini te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.