Joksinil

Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Axall Super EC Mekoprop = MCPP, MCPP – P + Bromoksinil + Joksinil Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 86 CAS br. 13684-83-4