Jodosulfuron

Sulfonilureja herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu, raži i pšeno-raži. Kao i druge d.t. iz ove skupine u korovnim biljkama izaziva inhibiciju sinteze amino kiselina. Unutar biljke širi se floemom i ksilemom a herbicidni učinak vidljiv je nakon 4-6 tjedana od tretiranja. U jarinama se primjenjuje od 3 lista do konca busanja, a oziminama od 3 lista do pojave lista zastavičara. Dva sata nakon prskanja pripravci su u cijelosti u biljci i naknadne oborine nemaju utjecaja na učinkovitost. Hussar se može rabiti jedanputa u godini dana. U slučaju propadanja usjeva, može se sijati jara pšenica ili jari ječam 15 dana od tretmana. Postoji mogućnost i sjetve kukuruza 30 dana od tretiranja. Uljana repica, šećerna repa, špinat, rajčica i suncokret se mogu sijati nakon godine dana od primjene istog. Nije namjenjen primjeni u postrnim žitaricama. U slučaju preoravanja kukuruz se smije sijati nakon 7 dana; nakon 3 mjeseca: suncokret, uljana repica, ječam raž, pšenica i krumpir, a sve ostale kulture nakon 10 mjeseci (vrijedi za Maister). LD50 2678. S.O. = III. Karenca -OVP.
Dopuštena maloprodaja i uporaba pripravka (Hussar WG i MaisTer OD) do 1.1.2013. godine.