Jodosulfuron

Sulfonilureja herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu, raži i pšeno-raži. Kao i druge d.t. iz ove skupine u korovnim biljkama izaziva inhibiciju sinteze amino kiselina. Unutar biljke širi se floemom i ksilemom a herbicidni učinak vidljiv je nakon 4-6 tjedana od tretiranja. U jarinama se primjenjuje od 3 lista do konca busanja, a oziminama od 3 lista do pojave lista zastavičara. Dva sata nakon prskanja pripravci su u cijelosti u biljci i naknadne oborine nemaju utjecaja na učinkovitost. Hussar se može rabiti jedanputa u godini dana. U slučaju propadanja usjeva, može se sijati jara pšenica ili jari ječam 15 dana od tretmana. Postoji mogućnost i sjetve kukuruza 30 dana od tretiranja. Uljana repica, šećerna repa, špinat, rajčica i suncokret se mogu sijati nakon godine dana od primjene istog. Nije namjenjen primjeni u postrnim žitaricama. U slučaju preoravanja kukuruz se smije sijati nakon 7 dana; nakon 3 mjeseca: suncokret, uljana repica, ječam raž, pšenica i krumpir, a sve ostale kulture nakon 10 mjeseci (vrijedi za Maister). LD50 2678. S.O. = III. Karenca -OVP.
Dopuštena maloprodaja i uporaba pripravka (Hussar WG i MaisTer OD) do 1.1.2013. godine.

Sigurno i učinkovito suzbija od uskolisnih korova

Agrostis gigantea, Apera spica-venti, Avena spp., Lolium spp., Phalaris spp., Poa annua, Poa trivialis

Od širokolisnih korova učinkovit na

Adonis spp., Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Anthemis spp., Aphanes arvensis, Atriplex spp., Bifora radians, Capsella bursa - pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cirsium arvense, Delphinium consolida, Galeopsis spp., Galinsoga ciliata, Galium aparine, Helianthus annuus, Lamium spp., Malva spp., Matricaria spp., Medicago spp., Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum spp., Ranunculus arvensis, Raphanus raphanistrum, Rumex spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sisymbrium officinale, Sonchus spp., Spergula arvensis, Stachys annua, Stellaria media, Trifolium spp., Veronica persica, Vicia spp., Viola spp., samonikla uljana repica

Spektar

(jodosulfuron + amidosulfuron + mefenpir dietil: 12, 5 + 50 + 125 g u 1 kg): Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Anthemis spp., Apera spica - venti, Aphanes arvensis, Capsella bursa - pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cirsium arvense(u višoj dozi), Galeopsis spp., Galinsoga ciliata, Galium aparine, Lamium spp., Matricaria chamomilla, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum spp. (u višoj dozi), Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sisymbrium officinale, Stachys annua, Stellaria media, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Veronica persica, Vicia spp., Viola spp., samonikla uljana repica