Izoproturon

Djelatna tvar namjenjena suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u žitaricama u pre em ili post em primjeni. Korovna biljka ju usvaja korijenom i listom. U tlu ostaje na dubini od 5 - 10 cm gdje suzbija sve korove u klici ili nicanju. Usjev u vrijeme tretiranja treba biti od tri lista do konca busanja, a korovi od 1 lista do punog busanja. Nije dovoljno učinkovit protiv divlje zobi. Danas samo u složenim pripravcima. LD50 1800. S.O. = III. K – OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 34123-59-6 CIPAC br. 336 2002/18/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea

Čistoća 970 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2003

Prestanak uvrštenja 31.12.2012

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za izoproturon, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za biljno zdravstvo na dan 7. prosinca 2001. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima ili uz uporabu količina koje su veće od onih što su opisane u izvješću o ponovnoj ocjeni te primijeniti mjere za smanjenje rizika, po potrebi,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.