Hidroksikinolinsulfat

Služi za zaštitu podloga i plemki vinove loze i jednogodišnjih loznih cijepova od B. Cinerea potapanjem. LD 50 2000. S.O. = III.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Chinosol - W SP Hidroksikinolinsulfat Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.