Heksitiazoks

Suzbija jaja te ličinke crvenog pauka. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: 35 dana jabuke, breskve i vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 78587-05-0 CIPAC br.: 439

Kemijski naziv prema IUPAC-u (4RS,5RS)-5-(4-klorfenil)-N-cikloheksil-4-metil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-karboksamid