Glufosinat

Glufosinat je herbicid širokog spektra. Ima jedno mjesto djelovanja a to je enzim glutamin sintazu (GS) odgovoran za sintezu glutamina iz glutamata. Glufosinat je kontaktni, ne selektivni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u voćnjacima (ne u nasadima breskve) i vinogradima te nepoljoprivrednim površinama; desikaciju suncokreta, uljane repice, soje i krumpira. Biljka ga usvaja listom. Učinkovit na sve (zelene) stadije razvoja korova. Najbolji učinak kada korov ima veliki broj dobro razvijenih listova. Rabi se i za suzbijanje korova u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje. Pogodan za primjenu na nasipima, terasama, uz ceste i željezničke pruge jer ne razara korjenov sistem korova i nema opasnosti od erozije. Prskanje obaviti samo na suhe korove. Pripravak remeti metabolizam u stanici. Desikaciju soje obaviti kada je izgubila 30 % listova. Ne rabiti u cilju suzbijanja korova na kompostištu. LD50 1450. S.O. = III.. Manje hlapljiv od glifosata. Prije uporabe dobro protresti!

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Basta 15 SL Glufosinat + Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 77182-82-2 CIPAC br.:437.007 2007/25/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Amonij (DL)-homoalanin-4-il(metil)fosfi nat

Čistoća 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2007

Prestanak uvrštenja 30.09.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju glufosinat za druge uporabe osim u voćnjacima jabuke, posebice vezano uz izloženost primjenitelja i potrošača, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za glufosinat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 24. studenog 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja, radnika i drugih nazočnih osoba.Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere zaštite;
  • mogućnost onečišćenja podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • zaštitu sisavaca, te člankonožaca i bilja koji ne pripadaju ciljanoj skupini.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika. Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za sisavce i člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini u voćnjacima jabuka. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev glufosinat uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.