Fosmet

Insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 318 CAS broj: 732-11-6

Stupanje na snagu 29.09.2015

Prestanak uvrštenja 31.07.2019