Fosetil

Fungicid s površinskim uzlaznim i silaznim sistemičnim djelovanjem. Suzbija plamenjače na vinovoj lozi, krastavcima i drugim iz fam. Cucurbitaceae, salati i hmelju. Ne djeluje na plamenjaču krumpira. LD50 5800. S.O. = III. Karenca: 4 dana krastavci, 14 dana salata glavatice (u polju i zaštićenom prostoru) 21 dan lubenica, dinja, bundeva i jezgričavo voće, 28 dana hmelj (Aliette Flash).

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Aliette Flash WG 80,00%
(Fosetil)
Bayer AG /
Bayer d.o.o.
Attila WP 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Avi WP 80,00%
(Fosetil)
Sinochem /
AgroChem Maks
Avi WG WG 80,00%
(Fosetil)
Probelte /
Agroteks d.o.o. Prvča Polygreen d.o.o. Fito promet d.o.o.
Alonso WP 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Sinochem /
AgroChem Maks
Mikal flash WG 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Mikal Premium F WG 4,10%
(Iprovalikarb) 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Previcur Energy SL 53,00%
(Propamokarb - hidroklorid) 33,25%
(Fosetil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o. Agromais
Profiler WG 4,40%
(Fluopikolid) 66,70%
(Fosetil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Rival WP 25,70%
(Folpet) 50,60%
(Fosetil)
Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Topic WP 80,00%
(Fosetil)
Genera /
Genera Genera
Verita WG 4,40%
(Fenamidon) 66,70%
(Fosetil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Winner WP 25,00%
(Folpet) 50,00%
(Fosetil)
Genera /
Genera Genera
Azimut 80 WG WG 80,00%
(Fosetil)
Cheminova A/S /
Stockton d.o.o. Davor Batas Chromos Agro d.d.
Alfil WP 80,00%
(Fosetil)
Industrias Afrasa, S.A. /
Industrias Afrasa, S.A.
Alfil WG WG 80,00%
(Fosetil)
Industrias Afrasa, S.A. /
AgroChem Maks
Alfil Duplo WP 35,00%
(Fosetil) 35,00%
(Mankozeb)
Industrias Afrasa, S.A. /
AgroChem Maks
Fylal Double WG 35,00%
(Mankozeb) 35,00%
(Fosetil)
Cheminova A/S /
Cheminova A/S Cheminova A/S
Momentum Trio WG 50,00%
(Fosetil) 25,00%
(Folpet) 4,00%
(Cimoksanil)
Adama Agan Ltd. /
Danon d.o.o.
Optix R FS 20,00%
(Fosetil) 15,00%
(Bakarni sulfat)
UPL Europe Ltd. /
Orchem d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 15845-66-6 CIPAC br. 384 2006/64/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Etil hidrogen fosfonat

Čistoća ≥ 960 g/kg (izražen kao fosetil-Al)

Stupanje na snagu 01.05.2007

Prestanak uvrštenja 30.04.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za fosetil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 4. travnja 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica, sisavaca, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.
Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini, posebice s obzirom na njihov oporavak u polju i za sisavce biljojede. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev fosetil uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.