Flusilazol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Preventivni i kurativni sistemik iz grupe organo silicijevih fungicida. Metaboliti izrazito perzistentni u tlu. Nakon krčenja vinograda i voćnjaka u kojima je korišten 12 mjeseci ne uzgajati usjeve! Suzbija krastavost i pepelnicu jabuke i pepelnicu vinove loze (do 3 prskanja tijekom vegetacije ). LD50 1270. S.O. = II. K - 28 jabuka, 35 vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 85509-19-9 CIPAC br. 435 2006/133/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Bis(4-fl uorfenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silan

Čistoća 925 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2007

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid u količinama koje nisu veće od 200 g aktivne tvari po hektaru po jednoj primjeni.
Sljedeće uporabe nisu dopuštene:

  • primjena iz zrakoplova,
  • primjena leđnom prskalicom i ručna primjena, bilo za profesionalnu ili amatersku uporabu,
  • u vrtu i okućnici.

Potrebno je osigurati primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika. Potrebno je posvetiti posebnu pozornost na zaštitu:

  • vodenih organizama. Mora se održavati odgovarajuća udaljenost između tretiranih područja i površinskih voda. Ta udaljenost može
  • ili ne mora ovisiti o tehnikama primjene koje smanjuju zanošenje sredstva ili o uređajima za primjenu,
  • ptica i sisavaca. Uvjeti uporabe trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao naprimjer odgovarajući vremenski raspored primjene i izbor onih sredstava koje kao rezultat njihovog oblika formulacije ili prisutnosti agensa koji onemogućava doticaj ptica i sisavaca sa sredstvom, smanjuju na minimum izloženost spomenutih vrsta,
  • primjenitelja koji mora nositi prikladnu zaštitnu odjeću, posebice rukavice, kombinezon, gumene čizme i zaštitu za lice ili sigurnosne naočale prilikom miješanja, punjenja, primjene i čišćenja uređaja za primjenu osim u slučaju kada je izloženost fl usilazolu odgovarajuće
  • spriječena dizajnom i izradom samog uređaja za primjenu ili dodavanjem posebnih zaštitnih dijelova na takve uređaje.

DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za fl usilazol, a posebice dodaci I. i II. Potrebno je osigurati da vlasnici rješenja o registraciji sredstva izvijeste najkasnije do 31. prosinca svake godine o slučajevima zdravstvenih problema primjenitelja. Možda će biti potrebno osigurati dodatne podatke kao što su podaci o prodaji i načinu uporabe sredstva, tako da se može postići realna slika uvjeta uporabe i mogućeg toksikološkog utjecaja fl usilazola. Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje upućuju na moguća svojstva fl usilazola koja uzrokuju poremećaje endokrinog sustava u roku od dvije godine nakon usvajanja OECD Smjernica za testiranje endokrinih poremećaja. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev fl usilazol uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od usvajanja gore navedenih smjernica*.