Flukvinkonazol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Heterociklički triazol kvinazolina. Suzbija uzročnike bolesti: na pšenici - Puccinia spp., Blumeria graminis, Septoria spp.,te smanjuje zarazu klasa s Fusarium vrstama, na šećernoj repi - Cercospora beticola i pepelnicu vinove loze. Za manje od pola sata u cijelosti je u biljci i nema opasnosti ispiranja iznenadnim pljuskovima. LD50 112. S.O. = III. Karenca: 28 dana za jabuke.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Flamenco SC 10,00%
(Flukvinkonazol)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.
Clarinet SC 5,00%
(Flukvinkonazol) 15,00%
(Pirimetanil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.