Florasulam

Pripravak namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u svim ozimim i jarim žitaricama. U slučaju da je nakon primjene Mustanga došlo do propadanja usjeva dozvoljena je sjetva samo pšenicem kukuruza ili soje. LD50 > 6000. S.O.= III. Karenca - OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 145701-23-1 CIPAC br. 616 2002/64/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2’, 6’, 8-trifl uor-5-metoksi-[l,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonanilid

Čistoća 970 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2002

Prestanak uvrštenja 30.09.2012

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za fl orasulam, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 19. travnja 2002. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na mogućnost onečišćenja podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Uvjeti za registraciju moraju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.