Fenoksikarb

Analog juvenilnog hormona. Ima ovicidno djelovanje pri suzbijanju jabučnog i šljivinog savijača, grozdovih moljaca, a larvicidno na minera kružnih mina i savijača kožice ploda. Zbog selektivnosti prikladan u integriranoj zaštiti. Najviše dva tretiranja godišnje. LD50 5000.S.O. = III. Ne tretirati biljke u cvatnji jer unos u košnicu šteti leglu pčela. Karenca: 35 dana jabuke, kruške, šljive, 42 vinova loza.