Fenoksaprop-P

Herbicid za suzbianje uskolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Furore Super EW 6,90%
(Fenoksaprop-P) 7,50%
(Fenoksaprop-P-etil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 484 CAS br. 113158-40-0

Stupanje na snagu 05.11.2003

Prestanak uvrštenja 01.01.2016