Fenoksaprop-P

Herbicid za suzbianje uskolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Furore Super EW Fenoksaprop-P + Fenoksaprop-P-etil Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 484 CAS br. 113158-40-0

Stupanje na snagu 05.11.2003

Prestanak uvrštenja 01.01.2016